Política de privacitat i condicions de navegació

La utilització dels serveis i/o continguts de la present pàgina web implica l’acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de privacitat i condicions de navegació i el seu compromís a respectar-les.

I. Informació general sobre la companyia

IDILIA FOODS- N.I.F. B-08100380

Inscrita en el Registre Mercantil de València: Tom 10428, Folio 152, inscripció 2ª, Full número V-179678.

Domicili Social: Av. Aragón 30, Edifici Europa, Planta 5, València.

Telèfon de contacte: 900101048

Correu electrònic de contacte: info@idilia.es

Los noms de domini idilia.es/idiliafoods.es/ són titularitat d’IDILIA FOODS

II. Protecció de les Dades Personals i enviamentde comunicacions comercials.

IDILIA FOODS es compromet a complir en tot moment la legislació vigent en relació amb la protecció de dades personals i, en particular, la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).

La informació i/o dades que voluntàriament ens siguin facilitades a través del nostre web o de perfils oficials d’IDILIA FOODS S.L. en xarxes socials o a través dels serveis o promocions d’IDILIA FOODS, S.L. podran ser incorporades al fitxer titularitat d’aquesta companyia amb la finalitat de poder oferir-li els nostres serveis, així com per a informar-li de noves ofertes, productes i serveis, realitzar estudis i conèixer la seva opinió tant permitjans tradicionals com electrònics (telèfon, e-mail, SMS, etc.).

L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i d’oposició per correu postal dirigit a ILIDIA FOODS c/ Lepanto nº410-141 de Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@idilia.es indicant en l’assumpte “Dades Personals”. Amb aquesta finalitat, caldrà especificar, almenys, el nom i cognoms i adreça d’e-mail.

Excepte en el cas que IDILIA FOODS S.L. l’informi expressament de possibles cessions de dades a tercers i demani el seu consentiment, cap tercer aliè a IDILIA FOODS S.L., llevat dels supòsits emparats per la legislació vigent, tindrà accés a la informació i/o dades personals dels usuaris del nostre web.

III. Menors d’edat:

IDILIA FOODS S.L. informa que no està permès el registre de menors de 14 anys, i per tant la seva participació en accions promocionals que dugui a terme la nostra companyia respecte als seus serveis i productes.

IV. Confidencialitat i seguretat

IDILIA FOODS S.L. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’usuari, adoptant les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Per la seva banda, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a IDILIA FOODS S.L. i el seu compromís d’actualitzar la informació, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a IDILIAFOODS, S.L. o a tercers.

V. Xarxes Socials

IDILIA FOODS pot estar present en xarxes socials com Facebook o Twitter mitjançant la creació de perfils socials d’IDILIA FOODS. El tractament de dades dels usuaris que es facin seguidors de perfils oficials d’IDILIA FOODS es regirà:

per les polítiques de privacitat i condicions d’ús que amb caràcter específic s’indiquin en el perfil creat per IDILIAFOODS, S.L per les condicions previstes en la present Política de Privadesa i Condicions de Navegació i per les polítiques de privacitat i condicions d’ús que tinguin establertes les pròpies xarxes socials. En cas de conflicte, s’aplicarà amb caràcter preferent les normes específiques establertes en el perfil oficial d’IDILIA FOODS, S.L. i si no n’hi per les presents condicions.

IDILIA FOODS tractarà les dades dels usuaris que es facin seguidors o fans de qualsevol dels seus perfils amb la finalitat d’administrar correctament els mateixos, conèixer les seves opinions i / o comentaris així com informar-lo i fer-lo partícip dels diferents concursos, promocions i / o esdeveniments que es realitzin per la companyia en què participi l’usuari. En fer-se fan o seguidor del perfil, l’usuari consenteix en el tractament de dades a l’entorn de la xarxa social de conformitat amb les polítiques de privacitat establertes en la mateixa i en l’accés d’IDILIA FOODS S.L. a les dades contingudes en la llista de fans o seguidors en els termes abans esmentats.

IDILIA FOODS, S.L. podrà eliminar del seu perfil qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les condicions generals d’ús de la xarxa social així com en contra del que preveu la present Política de Privacitat i Condicions de Navegació. L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, en la forma descrita en l’apartat II relatiu a Protecció de Dades i enviament de comunicacions comercials. En tot cas, l’usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la xarxa social seguint els passos que s’indiquin en les condicions d’ús la xarxa social i sense que IDILIA FOODS, S.L. pugui intervenir en aquest procés.

Així mateix, es recorda que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l’usuari de la xarxa social, s’ha de fer a través de la configuració d’usuari, no podent ser realitzada per IIDILIA FOODS, S.L. Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en xarxes socials dels perfils oficials d’IDILIA FOODS, S.L., l’usuari podrà contactar a través del correu electrònic: info@idilia.es.

IDILIA FOODS pot estar present en xarxes socials com Facebook o Twitter mitjançant la creació de perfils socials d’IDILIA FOODS. El tractament de dades dels usuaris que es facin seguidors de perfils oficials d’IDILIA FOODS es regirà:

  1. Per les polítiques de privacitat i condicions d’ús que amb caràcter específic s’indiquin en el perfil creat per IDILIA FOODS, S.L,
  2. per les condicions previstes en la present Política de Privadesa i Condicions de Navegació i
  3. per les polítiques de privacitat i condicions d’ús que tinguin establertes les pròpies xarxes socials. En cas de conflicte, s’aplicarà amb caràcter preferent les normes específiques establertes en el perfil oficial d’IDILIA FOODS, S.L. i si no n’hi per les presents condicions.
 

IDILIA FOODS tractarà les dades dels usuaris que es facin seguidors o fans de qualsevol dels seus perfils amb la finalitat d’administrar correctament els mateixos, conèixer les seves opinions i / o comentaris així com informar-lo i fer-lo partícip dels diferents concursos, promocions i / o esdeveniments que es realitzin per la companyia en què participi l’usuari. En fer-se fan o seguidor del perfil, l’usuari consenteix en el tractament de dades a l’entorn de la xarxa social de conformitat amb les polítiques de privacitat establertes en la mateixa i en l’accés d’IDILIA FOODS S.L. a les dades contingudes en la llista de fans o seguidors en els termes abans esmentats.

IDILIA FOODS, S.L. podrà eliminar del seu perfil qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les condicions generals d’ús de la xarxa social així com en contra del que preveu la present Política de Privacitat i Condicions de Navegació. L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, en la forma descrita en l’apartat II relatiu a Protecció de Dades i enviament de comunicacions comercials. En tot cas, l’usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la xarxa social seguint els passos que s’indiquin en les condicions d’ús la xarxa social i sense que IDILIA FOODS, S.L. pugui intervenir en aquest procés.

Així mateix, es recorda que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l’usuari de la xarxa social, s’ha de fer a través de la configuració d’usuari, no podent ser realitzada per IDILIA FOODS, S.L. Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en xarxes socials dels perfils oficials d’IDILIA FOODS, S.L., l’usuari podrà contactar a través del correu electrònic: info@idilia.es

VI. Ús de serveis i continguts

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte i lícit dels serveis i les informacions de la pàgina web titularitat d’IDILIA FOODS, S.L. Així mateix, en aquells serveis que puguin ser oferts per la web o perfils socials d’IDILIA FOODS, S.L. l’usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar o distribuir cap tipus de material i / o, en general, informació o opinions, els continguts siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral oa l’ordre públic, de contingut difamatori o pornogràfic, atemptin contra l’honor i imatge d’IDILIA FOODS, SL o contra drets de tercers o, en general, puguin ferir la sensibilitat d’altres visitants o usuaris. Queda així mateix prohibit realitzar qualsevol ús o utilització del web, perfils socials, fòrums, etc. amb la finalitat d’obtenir un ànim lucratiu o que, en general, pugui suposar un perjudici o un comportament deslleial amb IDILIA FOODS, S.L. (Per exemple, desviar trànsit cap a un altre site). Per la seva banda, IDILIA FOODS, S.L. no assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts i es reserva el dret a modificar o, si s’escau, retirar aquests continguts o informacions de forma immediata, sense que això doni lloc a indemnització de cap classe.

Així mateix, IDILIA FOODS, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

En cap cas IDILIA FOODS, S.L. seus directors i / o apoderats i empleats seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

IDILIA FOODS, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( “links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers.

IDILIA FOODS, S.L. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle.

VII. Enllaços

Queda prohibit establir un enllaç amb, o un contingut de correu des de qualsevol URL fins a la web de IDILIA FOODS, S.L. (www.idilia.es/ www.idiliafoods.es) sense l’exprés permís escrit.